Şehitler ve Gazilerimiz
Mesut Şener’in NALLIHAN kitabından :

ŞEHİTLERİMİZ - GAZİLERİMİZ

İlçemiz askerlik şubesine kayıtlı olup; Balkan Savaşı (1912-1913), Birinci Dünya Harbi (1914-1918 Çanakkale, Şark-Kafkas, Filistin, Galiçya Cepheleri) ve İstiklal Savaşına (1919-1923) katılıp şehit ve gazi olan Nallıhanlıların isimlerini burada vermek istiyorum. Başta Ulusal Kurtuluş Savaşının önderi Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Atatürk olmak üzere, onun yakın silah arkadaşları, şehitlerimiz, aramızdan ayrılan gazilerimiz, hepinize sonsuz saygılar.

Şehitlerimizin Listesini görmek için tıklayınız (1)

Gazilerimizin Listesini görmek için tıklayınız (2)

Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Terörle Mücadele

Kore Savaşına ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan askerlerimizle, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki terörle mücadelede şehit ve gazi olanların adlarını da buraya yazmayı onlara gösterilmesi gereken bir saygı olarak düşünüyorum.

İlçemizden Kore Savaşına Katılanlar (*)

Merkez.........  Mustafa Hacıoğlu
Alan ............   Celal Karataş
Güzelöz........  Ali Akaya
Kabaca.........  Mehmet Çelik
Nallıdere......  Ahmet İlgün
Sobran.........  Mehmet Çoban
Sürüm .........  Hamdi Yılmaz
Uluhan.........  Halim Geredelioğlu
Uluköy.........  Celal Karataş
Y.Bağlıca......  İsmail Akcay

İlçemizden Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar (**)

Merkez........     Ast. Sb. Ömer Karaağaç
Sobran.........    Ahmet Kızık
Sobran ........    Mustafa Balcı
Yeşilyurt......     Z.Abidin Akkaya
Akdere.........    Er. Mehmet Çetin
Çive .............   Osman Demiralp
Gökceöz.......    Veysel Yılmaz
Gökceöz.......    Mustafa Ünal
Kuzucular.......  Şükrü Ören
Ozan ............   Mehmet Çevik
Sarıyar .........   Fehmi Orhan
Soğukkuyu ....  Yunis Kaya
Yakapınar ....   Mehmet Gürses
Yenice ..........   Ali Günsel

Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki Terörle Mücadelede Şehit ve Gazi Olanlar

Köyü Rütbesi Adı Soyadı Tarih Şehit - Gazi
Beydili J. Er Sezai Meta 1962 - 1984 Şehit
Osmanköy P.Kom.Er Ömer Armağan 1965 - 1985 Şehit
Sobran Atgm. Mete Okutucu  04.09.1993 Gazi
Osmanköy P.Çvş. Abdullah Ören 1973 - 1994 Şehit
İslamalanı J.Kom.Er Vural Arıcı 1975 - 1996 Şehit
Eğri J.Ast.Sb Mehmet Gökbulut 1974 - 1997 Şehit
Kuruca P.Kom.Er Ömer Boztepe 1977 - 1998 Şehit
Tekke J.Onb. Yılmaz Çakır 1977 - 1998 Şehit
Çamalan J.Kom.Onb. Davut Gündoğdu 1978 - 1999 Şehit
Çamalan J.Ütgm. Hulki Beydili 1972 - 2005 Şehit
Belenalan Uzm.Çvş Barış Akın 1978 - 2015 Şehit


(1)Nallıhan Kitabının 1.baskısında, Şehitler listesi yerel kaynaklardan derlenmişti.
    2.baskıda ise, Gn.Kur. Bşk.lığının 1998 yılında çıkardığı
   -Şehitlerimiz, Gn.Kur. Başk.lığı Kozan Matb. 1998 Ankara- kitabından alınmıştır.
  

(2)Nallıhan Kaymakamlığından alınmıştır.

 

(*)İkinci Dünya Savaşı sonunda Kore’nin kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi süreci

   1950 Haziran’ında yeni bir savaşa neden oldu. Türkiye bu savaşta ABD ve diğer B.M.Üyesi

   ülkelerle Güney Kore saflarında savaşa katıldı. 27 Temmuz 1953’te ateşkes sağlandı.

 

(**)Kıbrıs Barış Harekatı: Türkiye 1974 yılı Temmuz’unda, adadaki Türklere saldıran Rumlara

     karşı soydaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve Enosis tehlikesini önlemek için

     antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak adaya asker çıkardı. Bu çıkarmaya Kıbrıs Barış

     Harekatı adı verildi.