Mesut Şener’in NALLIHAN kitabının içeriği
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

I. BÖLÜM: COĞRAFYASI

- Coğrafi Konumu ve Yüzey Şekilleri --- 15
Yer Kabuğunun Jeolojik Yapısı ve Depremler --- 16
Akarsular, Barajlar ve Göletler --- 17

- İklim --- 17
1870'li yıllarda Ankara'da Yaşanan Soğuk Kışlar ve Kıtlık --- 19
1874 ve 1910 Yıllarında Nallıhan'da Yaşanan Soğuk Kışlar --- 20

- Bitki Örtüsü, Doğa ve İnanç Turizmi Zenginliği --- 20
Bitki Örtüsü, Doğal Güzellikleri, Yaylaları ve Yaban Hayatı --- 20
Anadolu Yaban Koyunu --- 21
Vaşak --- 22
Nallıhan Kuş Cenneti --- 23
Karaleylek --- 25
Anıt Ardıç Ağacı, Asarlık Tepeleri --- 26
Soğukkuyu Şelalesi, Kümbet --- 27

- Mesire Yerleri --- 28
Hoşebe --- 28
Uyuzsuyu Şelalesi --- 29

- Turizm Yatırımları --- 31
Nafiz Bey Konağı --- 32
Aymanlı Arif Ağa Konağı --- 32
Nallıhan Kalkınma Vakfı (NAKAV) --- 33
Hocazade Mustafa Efendi Konağı --- 33

- İnanç Turizmi Zenginliği --- 33
Taptuk Emre ve Öğrencisi Yunus Emre’yi Anma Etkinliği --- 33

II. BÖLÜM: TARİHÇESİ

- Tarihçesi --- 34
Nallıhan Tarihine Genel Bir Bakış --- 34
Tarih Öncesi, Roma ve Bizans Dönemi --- 37
Roma Döneminde Ankara’dan Geçen Yollar --- 37
Ankara Ticareti Yollar --- 38
Juliopolis  --- 39
Çömlektepe --- 40

- Türklerin Nallıhan'a Gelip Yerleşmesi --- 41
Osmanlı Arşivinde Nallıhan --- 42
Başbakanlık Devlet Arşivi Belgelerinde Nallıhan --- 43
Kuyud-ı Kadime Arşivinde Nallıhan --- 45
Şeriye Sicillerinde Nallıhan --- 47
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Nallıhan --- 47

- Vakıflar Arşivinde Nallıhan --- 49
Nasuhpaşa Vakfı --- 49
Kocahan --- 50
Hamam --- 52
Nasuhpaşa Camisi --- 52
Uluhan Köyü Camisi --- 54

- Diğer Tarihi Yapılar --- 55
Kilise --- 55
Belediye Hizmet Binası (Eski Merkez Sakarya İlkokulu) --- 56
Ayhan Sümer Kültür Merkezi (Halkevi) --- 57

- Tarihi Yapıların Restorasyonu --- 58

- İlçe Merkezi Dışında Tarihi Eser Bulunan Köyler --- 61

- İlçe Genelinde Yapılan Araştırma ve Kazılar --- 61

- Celali Ayaklanmaları --- 62

- Çandarlı Halil Paşa --- 63

- Çandarlı --- 64

- İvezzade Halil Paşa --- 64

- Ankara Vilayeti Salnamelerinde Nallıhan --- 66
h.1311/1893 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi --- 66
Buruncuk ve Emirtoz Köylerinin Göçü --- 71
h. 1318/1900 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi --- 71
h.1325/1907 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi --- 74
Nallıhan’ın İkiye Ayrılıp Tekrar Birleşmesi, Ankara’ya Bağlanışı --- 80
Subaşı Köyü, Subaşı Beyliği --- 82

- Osmanlı Döneminde Çıkan Ansiklopedilerde Nallıhan --- 84
Ali Cevad’ın Tarih ve Coğrafya Lugati’nde Nallıhan --- 84
Şemsettin Sami’nin Kamusül-A’lam’ında Nallıhan --- 85

- Cumhuriyet Döneminde Çıkan Ansiklopedilerde Nallıhan --- 86
1946 Yılında Çıkan -Türkiye Kılavuzu’nda- Nallıhan --- 86
1957 Yılında Çıkan Türkiye Ansiklopedisinde Nallıhan --- 86
1981 Yılında Çıkan Yurt Ansiklopedisinde Nallıhan --- 87
1985 Yılında Çıkan Yeni Türk Ansiklopedisinde Nallıhan --- 88

- Yazarların, Gezginlerin Kaleminden Nallıhan --- 88
1855 Yılında Fransız Yazar J.E.Dauzats'ın Anılarında Nallıhan --- 88
1909 Yılında Gazeteci Ahmet Şerif’in Gezi Notlarında Nallıhan --- 89
1932 Yılında Selahattin Kandemir’in Gezi Notlarında Nallıhan --- 91
1941 Yılında Naki Tezel'in Kaleminden Nallıhan --- 93
1960 Yılında Alman Gezgin Julie Boehringer’in Anılarında Nallıhan --- 94

- Kurtuluş Savaşında Nallıhan --- 96
Ülkede Genel Durum --- 96
Nallıhan’dan, Meclis-i Mebusan’a Çekilen Telgraf --- 97
Bölgenin Genel Durumu ve Ayaklanma Sebepleri --- 97
İhtilalin Zaferi ve Karşı İhtilalin Bastırılması --- 98
Ermenilerin Gidişi --- 108
Vala Nurettin’in Kaleminden Nallıhan Ermenileri --- 109
Ermenilerin İslam Köylerine Sevki --- 111
1919 Yılında Nallıhan’da Çıkan Yangın --- 113
Ramiz Eren’in Anıları --- 113
Atatürk'ün Nallıhan’dan Geçişi --- 115
İsmet Paşa’nın Nallıhan’dan Geçişi --- 117
Kazım Özalp’ın Nallıhan’la İlgili Anıları --- 119
Şehitlerimiz ve Gazilerimiz ---120

III. BÖLÜM: NÜFUS, EĞİTİM, SAĞLIK

- Nüfus --- 128
Osmanlı Döneminde Yapılan Nüfus Sayımları --- 128
Osmanlı Döneminde Nallıhan'ın Nüfusu --- 129
Cumhuriyet Döneminde Yapılan Nüfus Sayımları --- 130
Yıllara Göre, Türkiye Nüfus Sayımı Sonuçları --- 131
Cumhuriyet Döneminde Nallıhan'ın Nüfusu --- 132
Nallıhan Nüfus Sayımı Sonuçlarının Değerlendirilmesi --- 141

- Eğitim --- 143
Osmanlı Döneminde Eğitim--- 143
Ankara Vilayeti Salnamelerine Göre Nallıhan'da Bulunan Okullar ---144
Cumhuriyet Döneminde Eğitim --- 146
Ülkede Genel Durum, Eğitim Devrimi, Nallıhan’da Eğitim --- 146

- Sağlık --- 151

IV. BÖLÜM: EKONOMİ

- Ekonomi --- 153

- Tarım  --- 153
Çeltik --- 157
Nallıhan Domatesi --- 160

- Hayvancılık --- 162
Ankara Tiftik Keçisi --- 162
Tiftikçiliğimizin Öyküsü --- 163
İpek Böcekçiliği --- 167

- Pazar --- 171

- Panayır --- 172

V. BÖLÜM: YERLEŞİM, ULAŞIM, İLETİŞİM

- Yerleşim --- 173

- Ulaşım --- 176
Otoyol, Ayaş Tüneli - Hızlı Tren --- 177
Karayolu Ulaşımı ---178

- PTT Hizmetlerinin Tarihi --- 182

- İletişim --- 183

VI. BÖLÜM: NALLIHAN’IN İKİ KASABASI VE ENERJİ TESİSLERİ

- Sarıyar --- 184
Sarıyar Barajı ve HES --- 186
Sarıyar Barajının Yapımından Etkilenen Köyler --- 188
Anılarda Kalan Köy Sarılar --- 188

- Çayırhan Beldesi --- 189
Çayırhan'ın Yeri ve Konumu --- 190
Çayırhan’ın Tarihçesi --- 191
Çayırhanla İlgili Emekli Öğretmen Halil Ulukan’ın Gözlemleri --- 193
Türkiye Kömür İşletmesi TKİ - OAL --- 194
Çayırhan Termik Santrali TEK - TEAŞ --- 195
PARK TEKNİK AŞ --- 196

- Gökçekaya Barajı ve HES --- 198
Gökçekaya Köyü (Çiçeroz) --- 199
Gökçekaya Barajının Yapımından Etkilenen Köyler --- 199

- Yenice Barajı ve HES --- 200
Yenice Barajının Yapımından Etkilenen Köyler --- 200

VII. BÖLÜM: YÖNETİM

- Osmanlı Devletinde Taşra Yönetimi --- 201

- Cumhuriyet Döneminde İdari Yapılanma --- 202
İlçenin İki Kasabası Sarıyar ve Çayırhan --- 203
Osmanlı Döneminde Emniyet Asayiş Hizmetleri --- 205
Cumhuriyet Döneminde Emniyet Asayiş Hizmetleri --- 205
Ankara İl Haritası --- 205
Nallıhan Haritası --- 206
Belde ve Köylerin Merkeze Olan Uzaklıkları --- 207
Mahallesi Olan Köyler ve Mahallelerinin Adları --- 208

- Yöneticiler --- 209
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar --- 209
Ankara Valileri --- 210
Ankara Belediye Başkanları --- 211
Nallıhan'da Cumhuriyet’ten Önce Görev Yapan Kaymakamlar --- 212
Nallıhan’da Cumhuriyet döneminde Görev Yapan Kaymakamlar --- 212

- Seçimler --- 214
Nallıhan’da Görev Yapan Belediye Başkanları --- 215
Sarıyar ve Çayırhan’da Görev Yapan Belediye Başkanları --- 216
Nallıhanlı Ankara Senatör ve Milletvekilleri --- 216
Nallıhan Genelinde Milletvekili Seçim Sonuçları ve Oyların Dağılımı --- 217
Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi --- 218

VIII BÖLÜM: FOLKLOR (HALKBİLİM)

- Folklor --- 220

- Doğum --- 221

- Evlenme --- 222
Nallıdere Köyünde Düğün --- 223
Eymir Köyünde Düğün --- 230
Beydili Köyünde Düğün --- 234
Karaköy Köyünde Düğün --- 238
İlçe Merkezinde Düğün --- 240
Düğünlerde Çalınıp Oynanan Oyun Havaları --- 241

- Ölüm --- 243

- Namaz Akşamları ---243

- Dini Bayramlar --- 244

- Asker Gönderme --- 244

- Köy Odası ve Köyde Misafir --- 244

- Ulusal Bayramlar --- 246

- Eğitim ve Kültüre Destek Olanlar --- 246

- El Sanatları --- 250
Nallıhan İpek İğne Oyaları --- 250
Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali --- 252
Dokumacılık --- 253

- Giyim Kuşam --- 254

- Çocuk Oyunları --- 255

- Beslenme Biçimi --- 258
Kış Hazırlıkları --- 258
Yemekler --- 261

- İnanç, İlaç, Dua ve Adak Yerleri --- 265
Halk İnanışları --- 265
Halk İlaçları --- 266
Halk Takvimi --- 268
Dualar --- 270
Beddualar, Yeminler, Yağmur Duası, Nazar --- 271
Kurşun Dökme, Adak Yerleri --- 272

- Nallıhan Topraklarında Yatan Ulu Kişiler --- 272
Taptuk'un Öğrencisi Yunus Emre --- 272
Taptuk Emre --- 273
Taptuk Emre Türbesi --- 278
Bacım Sultan --- 278
Bacım Sultan Türbesi --- 280
Şeyh Cafer Sadık --- 281
Ömerşeyh, Hoşebe, Hasan Dede --- 282

- Kalıplaşmış Sözler --- 283
Atasözleri --- 283
Deyimler --- 284
Özdeyişler --- 285
Benzetmeler --- 285
Diğer Sözcük Öbekleri --- 286
Konuşma Ağzı --- 288

-1960’lı yıllarda Nallıhan (Yakın Geçmişten Günümüze) --- 289

IX. BÖLÜM: NALLIHAN’IN KÖYLERİ

Akdere --- 308
Aksu --- 309
Alan, Aliefe --- 310
Alpagut, Arkutça --- 311
Aşağıbağdere, Aşağıbağlıca --- 312
Aşağıkavacık, Atça --- 313
Aydoğmuş --- 314
Belenalan --- 315
Belenören, Beyalan --- 316
Beycik, Beydili --- 317
Bozyaka --- 319
Cendere, Çalıcaalan --- 320
Çamalan --- 322
Çiller, Çive --- 323
Çulhalar --- 324
Danişment --- 325
Davutoğlan, Demirköy --- 326
Dereköy, Doğandere --- 327
Döğmeci, Eğri --- 328
Emremsultan --- 329
Epçeler --- 330
Ericek --- 331
Eymir --- 332
Gökçeöz, Güzelöz --- 334
Hacıhasanlar --- 335
Hıdırlar(Ayman) --- 336
İslamalan --- 337
Kabaca, Kadıköy --- 338
Karacasu ---  339
Karahisar --- 340
Karahisargölcük --- 341
Karahisarkozlu, Karaköy --- 343
Kavak --- 347
Kulu, Kuruca --- 348
Kuzucular --- 349
Meyildere, Meyilhacılar --- 350
Nallıdere --- 351
Nallıgölcük, Nebioğlu --- 355
Osmanköy --- 356
Ozan, Ömerşeyhler --- 358
Öşürler --- 360
Sarıkaya --- 361
Sobran --- 362
Soğukkuyu --- 364
Subaşı --- 365
Tekirler --- 367
Tekke --- 368
Tepe, Uluhan --- 369
Uluköy --- 370
Uzunöz --- 371
Yakapınar --- 372
Yenice, Yeşilyurt --- 373
Yukarıbağdere --- 374
Yukarıbağlıca, Yukarıkavacık --- 375

X.BÖLÜM: YÖRESEL SÖZCÜKLER --- 376

KAYNAKÇA --- 391


Konu başlıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için
İl kütüphanelerinden ya da
Üniversite Kütüphanelerinden yararlanabilirsiniz.
Ya da yazarın kendisinin e-posta adresinden kitap isteyebilirsiniz.